כרטיסייה לדוגמא

לשם ביצוע תשלום עבור כרטיסייה דיגיטלית יש לבחור באחת מאפשרויות התשלום ולאחר מכן להציג את אישור התשלום בבית העסק